พบกับ 8 ฐานเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Hilight 8 Must Visity Places

ฐานเรียนรู้ที่ 1

เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า

ฐานเรียนรู้ที่ 2

เกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม

ฐานเรียนรู้ที่ 3

นวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ฐานเรียนรู้ที่ 4

มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ

ฐานเรียนรู้ที่ 5

พรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐานเรียนรู้ที่ 6

Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก

ฐานเรียนรู้ที่ 7

แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ฐานเรียนรู้ที่ 8

ความงดงามแห่งพืชผัก

ข่าวประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม

แผนที่การจัดงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และฟาร์มแม่โจ้ 907 ไร่

Facebook และแผนที่